Indledning.
1972 - 1973.Jernbanegade.
1973 - 1974.Jyllandsgade.
1974 - 1977. Nørregade.
1977 - 1986. Malervej.
1986 - 1994. Energivej.
1994 - 2005 Randersvej.
2006 - 2011 Randersvej.
2012 - 2016 Randersvej.
2016 Randersvej.


I 1972 hvor Compu Game startede, var der mange automat virksomheder i Esbjerg.
Mange af menneskerne gik igen de forskellige steder.

Hvorfor dette var tilfældet vides ikke bestemt - måske kan det være en udløber af at
vi engang havde "Tivoli"er i Esbjerg. Ja en overgang havde vi faktisk ikke mindre end 2.
Det første Tivoli var Jyllands største forlystelsesetablissement, der engang lå i Esbjerg på
Gl. Færgevej.

Lidt om Tivoli på Gl. Færgevej.
I 1895 besluttede ti håndværkere og forretningsmænd i byen at oprette Tivoli, et forlystelsessted
med søbadeanstalt, restauration, dansesal og mere end tredive lysthuse fordelt i en tilplantet have.
Hele etablissementet dækkede et areal på tre tdr. land.Hestevogn ved hovedindgangen til Tivoli.

Esbjerg Tivoli åbnede pinsemorgen med koncert kl. 6 og derefter var der daglige koncerter.

Tivoli udviklede sig snart til et folkeligt forlystelsessted, hvor forskellige foreninger og loger
holdt møder og stævner. Der blev bl.a. holdt grundlovsmøder og 1. maj fester.

I begyndelsen var restauratør Ort forpagter. I år 1900 blev en af Tivolis grundlæggere, P. P. Stærk
(Peder Pedersen Stærk), direktør. Han moderniserede stedet.I 1904 opførte han en stor teater- og
koncersal med plads til 500 mennesker.I 1911 udbyggede han det med en zoologisk have, hvor man kunne se vilde dyr som bjørne, rådyr,
aber, sælhunde og skilpadder. Dyr som man dengang kun kendte fra billeder og rejseskildringer.To år senere lod han desuden opføre en cirkusbygning i træ med plads til 2.000 tilskuere.

Restaurant Tivoli.

Ekspansionen standsede imidlertid brat, da stranden nedenfor Tivoli og en stor del af Tivolis have
blev eksproprieret i 1912 i forbindelse med havneudvidelsen.

Under 1. verdenskrig 1914 - 1918 blev en del af bygningerne benyttet til indkvartering af de danske
sikringsstyrker.

Efter Trafikhavnens åbning i 1922 kom Tivoli til at ligge i havnens industrikvarter med Oliemøllen som
genbo. Leopold Jensen (Leo Dragomir Jensen`s far, ham med Esbjerg Automatfabrik)overtog
sommerestauranten Tivoli, som han drev sammen med hustruen Dagmar (f. Jørgensen) . Senere blev det overtaget af hans datter
Mary og svigersønnen Niels Christensen. Leopold Jensen byggede også et stor hus i Vesterhavsgade 93 til sig selv,
sin familie og til dem som arbejdede i Tivoli. Her boede han og Dagmar, samt en overgang Leo og Johanne Jensen,
samt Mogens Bahl. Mogens Bahl flyttede senere ud i Boldesager i en villa.Vesterhavsgade 93.

I vinteren 1931 foranstaltede Leopold Jensen, en omfattende restaurering af koncertsalen. Det hele blev
indrettet og dekoreret i kinesisk stil og indviedes den 6 april med et stort underholdningsprogram med
sang og musik samt artistoptræden.

Leopold Jensen.

Leopold Jensen havde egenlig ikke tidligere haft så meget med tivoli at gøre. Han var født d. 20 juni 1875
og var søn af gårdejer Jens Hansen Hostrup. Men han fulgte ikke familietraditionerne, men drog til søs og
sejlede verden rundt som fyrdbøder. Efter giftemålet med Dagmar begyndte han først med søekviperingsforretning
i Esbjerg. Senere købmandsforretning og nåede igennem flere små restaurationsvirksomheder. Nogle heldige
ejendomshandler førte til køb af Tivoli.

Viggo Jessen havde cykelforretning i Tivoli, han blev senere formand ved Esbjerg Automatfabrik. Det var også
herfra at Leo Dragomir Jensen startede med Esbjerg Automatfabrik.

Med tiden mistede Tivoli derfor sin rolle som byens forslystelsessted nr. 1, selvom der endnu i 1930'erne blev
afholdt sportsarrangementer og udstillinger, og der stadig var restauration. Leopold Jensen var restauratør for
restaurationen i Tivoli og samtidigt restauratør for Palads Hotel.


Leopold Jensen hustru Dagmar døde i 1943 i Esbjerg. Han måtte afhænde Paladshotellet . I 1943 flyttede
Leopold Jensen til København og købte Allescenen, som han trods de dårlige teatertider forstod at føre
gennem mange kriser. Han opkøbte efter 2 verdenskrig en del tysker bunkers som han omdannede til
Parkeringshuse og lejede ud. Leopold Jensen døde i 1964 og ligger begravet på Gormgades kirkegård
i Esbjerg ved siden af sin kone Dagmar.

I Tivoli Esbjerg forfaldt bygningerne imidlertid i takt med, at stedets renomé dalede. - I 1981 købte Odense
Centrum I/S Tivoli, som selskabet overtog 1. juni 1982, for at opføre et kontorhus på den store grund.
Planerne blev imidlertid aldrig realiseret, og i dag ligger stedet øde hen.

Maj 2007 er byggeriet af nye ejerlejligheder startet på den gamle "Tivoli" grund. Det er "Compass" der står for
byggeriet og "Home" som sælger dem.
"Maageparken".

Esbjerg havde skam endnu et tivoli,det var " Maageparken" som blev inviedet i juni 1946 af restauratør
Elias Andersen og Anna Andersen. Inden de åbnede "Maageparken" havde de haft "Eli Bar" , på hjørnet
af Kongensgade/Englandsgade."Maageparken" blev bygget på en grund ved Gl. Vardevej, ud imod Stormgade, i området Vognsbølsparken.
"Maageparken" var en stor forlystelsespark.


Billedet venligst udlånt af familien, sammen med informationer om "Maageparken"

Her optrådte mange forskellige artister, her var også igennem tiderne mange store internationale artister. Det var
linedanser, svejemast-artister, trapetskunstner og meget meget mere.

I parken kunne man køre i radiobil, tage en tur i spøgelsestoget, sætte sig i Tyrolerhallen og lytte til musik eller købe
sig en forfriskning. Endvidere var her forskellig gynger, forskellige boder, automathal samt et sted hvor man kunne få
en dans imod betaling med en 10 øre af den mandlige part.
Fra børn og ældre dagen.

En´ gang omåret bød Anna og Elias Andersen Esbjerg´s børn og ældre til en gratis dag i tivoliet. Alt var gratis,
børnene fik sodavand og is og fik kørt i karrusel og rutchebane så meget de ville. De ældre fik kaffe og kage
og mange fik også en lille karruseltur.

Selv om forlystelsesparken var populær, var man tvungen til at lukke stedet igen ca. 1949. Desværre var der
et par sommer, hvor det bare regnede og regnede, og det var virkelig hårdt for en åben forlystelsespark som
Maageparken.

Efter lukningen af "Maageparken" flyttede Anna og Elias samt fire børn til København. Anna og Elias blev
begge to 80 år gamle og ligger begravet i Roskilde.


Fra bygningen "Tivoli Mågeparken."

    
Nogle af de Automatfirmaer som var på den tid Compu Game startede:


Egholm Automater.
Egholm Automater: Eller først "Bøgh & Egholm senere blev navnet ændret til Egholm Automater. En opstillingsforretning der lå nederst i Strandbygade 77 og som startede i ca 1948 og var ejet af Ricardt Egholm.Richardt Egholm.

Richardt Egholm er født i 1930 og han er søn af en garnfisker, og kom fra Nykøbing Mors. Da det blev svært med fiskeri i Limfjorden, valgte familien at flytte til Esbjerg. Her ville Richardt far så prøve som fisker igen. Men det var jo noget helt andet, som fiskeri i Limfjorden. Senere startede han en form for taxa-virksomhed, det hed "Lille-bil" og lå i Trianglen.

Richardt kom i lære hos Mads Olesen som dengang lå i en baggård ved Havnegade. Senere flyttede Mads Olesen ned på havnen. Ved Mads Olesen kom Richardt i lære som radio og tv mekaniker. Han siger selv at en del af hans tid gik med pjat. Da han var udlært forlod han Mads Olesen.

Richardt så en annonce i radioamatørernes blad OZ. Det var et firma i Ikast, der søgte en ung, ærlig og dygtig radioamatør. Han var da ung og vel også ærlig på dette tidspunkt. Arbejdet bestod i af få opstillet musikbokse i forskellige byer. Firmaet tilhørte Volmer Lind, på det tidspunkt havde Volmer Lind trikotagefabriker i Ikast og Brønderslev, samt en strømpefabrik i Kolding.

Det var tivoli-kongen Volmer Lind (Karolinelund Tivoli), der havde fået eneretten til musikautomaterne. Han stillede nogle op i Ålborg, men glemte at spørge den lokale politimester. Han mente jo ikke, det ragede ham - men det ragede ham nu temmelig meget. Den lokale sherif ville aldeles ikke direkteres noget af en gøgler. Så Volmer Lind stod altså pludselig med nogle maskiner, han ikke rigtig kunne få placeret. Det var så her Richardt kom ind i billedet.

Den første musikboks kom til at stå på en restaurant ved Horsens havn, også kom der ellers sådan lidt skub idet. De første år var noget værre noget, med de gamle grammofonplader. De blev bløde, hvis maskinerne stod i direkte sol, og maskinernes mekanik var jo heller ikke de mest driftsikre.

Derefter gik Richardt selv igang, og havde nogle hårde år. Det var småt med penge de første år, og de store i branchen prøvede at kvæle de små.

Da Richart Egholm skulle ind og aftjene sin værnepligt kom Erik Bøgh Mathiasen med og skulle passe forretningen.Han var også uddannet som radio og tv mekaniker.

De startede en produktion af BE 1 og senere B2 som var en kopi version af Jensen Music system. De blev brugt til opstilling på egne pladser. Arne Jacobsen(designer) tegnede også en ny musikboks, en smart lille sag i palisander. Men desværre blev den aldrig rigtig til noget.Richart Egholm og Erik Bøgh Mathiasen.

Omkring 1952/1953 forlod Erik Bøgh Mathiasen Egholm og startede sit eget firma i Ålborg. Han blev opstiller af Jensen og Hoffmann musikautomater.

Erik Bøgh Mathiasen far Sofus Bøgh Mathieasen (f. d. 26/03 - 1899) startede også på et tidspunkt sidst i 50`erne med at opstille automater i Esbjerg og omegn. Han fik b.la forhandling af Jensens musikbokse. Han havde værksted i en gammel "tysker barak" ved hjørnet af Stormgade og Spangsbjerg Kirkevej. Faktisk hvor der er bygget 2 villa`er idag. Hans barak gik til under en orkan. Dette firma som Sofus havde blev kørt videre af den anden søn Knud Bøgh Mathiasen (Erik Bøgh Mathiasen`s bror). Knud Bøgh Mathiasen solgte forretningen til Richardt Egholm en gang i 70`erne.Stormgade.

Erik Bøgh Mathiasens firma i Ålborg blev overtaget af Dansk Grammefon Automater ved Erik Bøgh Mathiasens tidlige død.Han døde i 1975 og ligger begravet på Skads Kirkegård.Erik Bøgh Mathiasen`s gravsted. (f. 22/6-1928-d.1/4-1975.
På et senere tidpunkt kom E. Wiberg Jørgensen (Han havde b.la fox minkfarm og Esbjerg Godss-ekspition) med i Egholm Automater.

I 1965 blev Eigild Frandsen ansat som reservedels-mand. Han var oprindelig udlært inden for reservedels-salg til Automobilbranchen. Han havde været ansat ved "Tajco", som på det tidspunkt havde en afdeling i Esbjerg. Eigild var egenligt ikke i "fyr og flamme", for at komme ind i denne branche. Senere da Egholm`s daværende bogholder forlod dem, blev Eigild bogholder. Richardt spurgte til om han troede at han kunne klare det, det mente Eigild da, for han havde da haft lidt bogføring på Handelsskolen.Fra gården i Strandbygade.

Egholm voksede med tiden og havde afdelinger i Næstved, Odense, Horsens, Holstebro og Kolding.Afdelingen i Næstved blev kørt af Jørgen Gislinge som senere købte det.Afdelingen i Odense blev kørt af Ib Nielsen, der skete desværre det at Ib kørte gal og kom slem til skade, han vendte aldrig tilbage til branchen. Erik Nielsen fortsatte men stoppede da Egholm i Odense blev solgt til Ole Ågaard og Claus Holmkvist.

Ole Ågaard kom oprindelig fra Esbjerg og havde tidligere været ansat hos Egholm Esbjerg. Ole var så en overgang afløser for Anders Ørum Sørensen under hans sygdom i Holstedbro. Senere kom han så til Odense. Ole solgte sin del i 1990 til Claus Holmkvist som så senere solgte det videre. I dag er Ole Ågaard ansat ved "Storebælts-forbindelsen". Han blev egenligt ansat som IT mand, men blev senere afdelingsleder.

Afdelingen i Horsens blev kørt af Jan Gade, som senere overtog det.(idag er Jan Gade afgået ved døden).Afdelingen i Holstedbro blev kørt af Anders Ørum Sørensen, han købte det senere og solgte det videre til Carl Larsen. Kolding Afdelingen blev kørt af Gunnar Sørensen.Til højre står Richart Egholm, Frederik,Ib Petersen fra Varde som var værkfører(som er død idag), sælger Anders Ørum Sørensen fra Holstedbro, og Harley.

Egholm stoppede med at producere jukeboxe, man begyndte istedet at importere dem fra udlandet. Dette medførte at Richardt rejste en del b.la på forretningsrejser til udlandet. Han besøgte også Rockola, som han på det tidspunkt var ene forhandler i Danmark af. Endvidere havde Egholm også forhandling af Williams, Chicago Coin, og Games produkter.Richardt Egholm på besøg på Rockola fabrikken.

På et tidspunkt købte Egholm sammen med nogle andre et fragtskib, den blev bygget i Holland. Egholm ejede 80 % af den, og på det tidspunkt kostede den 7 millioner kroner. Skibet blev opkaldt efter Richardt`s kone Sonja Egholm. Han beholdte skibet ca. 5 år og solgte det så igen.Nogle ting som var kendetegnende for Richardt Egholm. Han havde altid en blyant og en lille blå lommebog i sin lomme. Her skrev han alt ned. Hvem han havde snakket med, hvor mange penge han havde brugt, den aktuelle status og meget andet. I 1979 havde Egholm en omsætning på 12,6 millioner, det stod der i den blå bog.

Richardt havde og har en svaghed for sko. Gerne smukke blankpudset sko af krokodilleskind. Et utal af sko har fulgt ham på hans vej igennem branchen. Engang hvor Kaj Sindahl fra Sædding Automater og Richardt var ude at rejse manglede Kaj et par pæne sko. Det endte med at Richardt gav ham hans sko, så måtte Richardt jo lige ud og købe et par nye sko. Nu var der bare det at de ikke passede til livremmen længere. Nå så måtte der også en ny livrem til. Men Kaj var og blev meget glade for Richardt sko, det var de bedste han havde og måske har han dem den dag idag.

Sonja og Richardt har 4 børn, 3 døtre og en søn. Sønnen Gert var kortvarigt ansat hos Egholm, men ikke helt efter Richardt ånd. Men Sonja ville gerne have det. Men han stoppede da Egholm blev solgt til Jørgensen. Ingen af Richardt børn er at finde inden for branchen. Ingen tvivl om at Richardt har humor og personlighed samt en utrolig hukommelse også idag hvor Richardt er 74 år. Han følger stadig utrolig godt med i branchen. Han mistede desværre sin kone Sonja for 3 år siden,(2001) hun havde i en del år haft sygdommen Skelrose.

I 1980 overtog Wiberg Jørgensen det hele. I sin tid havde Egholm og Jørgensen indgået en form for aftale. Der bestod i at hvis en af dem ønskede at ophøre med deres fælles forretning. Skulle den som ønskede at komme ud af fællesskabet skrive et beløb på en seddel, hvad han ville give den anden for at overtage virksomheden. Hvis den anden svarede nej skulle han give beløbet og overtage firmaet. Endvidere var der den klausul, at den som udgik have 5 år hvor vedkommen ikke måtte starte op med automater. Her vandt Jørgensen, han skrev et beløb (2,4 mill), som Richardt svarede ja til.Mange år bagefter gik der rygter om at så snart de 5 år, som Richardt ikke måtte have noget med automater at gøre var overstået. Ville Richardt starte op igen. Richardt selv siger at det faktisk også var planen, at det ikke bare var løse rygter. Men efter at have snakket med flere af de gamle i branchen om det, fandt han ud af at det ikke var den samme verden at komme tilbage til og at det ville blive meget vanskeligt. Så Richardt stoppede i branchen allerede som 49 årig, heldigvis havde han en del gode forsikringer som også kom til udbetaling.Eigild Frandsen.

Eigild Frandsen som jo ellers var bogholder, blev den daglige leder. Wiberg Jørgensen var sådan set lidt på den, for han ville egenligt have trukket sig ud af branchen med spilleautomater. For han havde jo nok i de andre firmaer han havde og ville gerne bruge sine kræfter på dem. Men så blev Wiberg Jørgensen og Eigild enige om at Eigild bare kunne køre det videre.

I maj 1981 blev Firmaet så flyttet ud på Smedevej 23-27 i Sædding.Egholm Automater i Sædding.

I 1988 flyttede de til Susåvænget i Sædding.I 1989 køber Eigil Frandsen Egholm Automater. Faktisk samtidig med at han blev 50 år. Med tiden begyndte Egholm at afvikle de forskellige afdelinger de havde rundt om i landet. Tilbage blev kun Kolding og Esbjerg.Fra højre: Eigild Frandsen, Torben Jørgensen, Vagn Buchwald og Kim Elgaard.

Eigild Frandsen har arbejdet mange år som kasserer i brancheforeningen og er også blevet æredsmedlem. Han blev valgt som 1. suppleant i 1978-1979-1980. Startede som kasserer fra 1989 og frem til 1992. Man kan kun sige, at den mand som måske gik lidt skeptisk ind i branchen, virkelig arbejdede for branchen. Det gik hvis også lidt i blodet på ham, som det har gjort for mange andre.Eigild Frandsens søn Carsten Frandsen startede fra bunden i automatbranchen som fejedreng i forskellige automatfirmaer bl.a hos M & S, Egholm og Compu Game. Hos Compu Game var han ansat omkring 1979 som fejedreng og endvidere skulle han hjælpe Eigild Nielsen på værkstedet med at samle yatzy m.m.Carsten Frandsen.

Omkring 1986 bl ev Carsten momsregistreret og startede i det små med salg, udlejning og reparation af Jukebokse. I 1989 blev Carsten ansat hos Egholm efter at Fris Buhl var stoppet som lagermand. Han kørte så videre med udlejningen af jukebokse ved siden af.

Eigild Frandsen valgte at sælge automatdelen til Midtjysk Automat Service omkring 1992, Gunnar Sørensen, Jens Jacobsen fulgte med til Midtjysk . Det var på tale om Carsten Frandsen måske kunne køre det videre, men det ønskede Carsten ikke. Det var ikke lige ham med så stort et firma.

Idag er Eigild Frandsen stadig på toppen, han har travlt som aldrig før med al le sine fritidsinteresser, så tiden er knap. Sjov nok har han egenligt ikke ændret sig ret meget igennem alle de år af udseende. Lidt dreng er der i ham stadig, det med små smarte hurtige biler, kan han ikke stå for. Eigild og Anna-Lise har 3 børn, 2 drenge som jo er fortsat i branchen, og en pige som ikke er i branchen.Anna-Lise og Eigild Frandsen, taget ved en lidt "våd" fest.

Pladeservice som altid havde været en særskilt del af Egholm, og som blev kørt af Anna-Lise Frandsen hjemme fra privatadressen. Beholdte Anna-Lise. Her importerede de plader,ja nu er det CD og sælger dem til opstillere .

Carsten valgte så at arbejde videre med jukeboks udlejning og automatservice fra Hjerting Strandvej med stor hjælpsomhed fra hustruen Jette. Jette er oprindelig uddannet speditør, så hun er til stor hjælp m.h.t import af de forskellige dele. Jette har Carsten har 2 drenge som kører speedway, om de også vil ind i branchen er hvis lidt tidligt at spå om. Men Carsten siger de er velkomne hvis det er det de vil.Carsten´s Automatservice er Carstens eget værk som sådan, og har ikke direkte noget med "Egholm Automater" at gøre. Selvfølgelig har hans far haft Egholm, og Carsten har været ansat der. Men Carsten drømmer ikke om et rigtigt stort firma, han har det bedst med en mindre familie-firma. Carsten er bestemt ikke en mand med store armbevægelser, men hjertet har han det rigtige sted. Der er også en dejlig admosfære hos "Carsten Automatservice", i de gamle smukke renoverede bygninger.Omkring 2002 begyndte Carstens bror Nicolai at arbejde i Pladeservicen. Idag er det ham der kører den del fra Hjerting Strandvej.Nicolaj har rimmelig fod på hvad det er der hitter lige nu, og det er jo af stor betydning.Eigild, Nikolaj og Carsten Frandsen.
Hos Egholm Automater har der bl.a været ansat en del mennesker som også har været hos andre automat virksomheder.

Walter Bohm startede ved Egholm Automater i 1964 og kom derefter til Park Automater.

Flemming Pedersen fra Kolding Automat Teknik var først ved Esbjerg Automat Fabrik og kom derefter til Egholm Kolding inden han startede med K.A.T.

Mogens Knudsen var først ansat ved Compu Game og kom derefter til Egholm Automater.

Steen Nordahl Pedersen var først ansat ved Egholm og kom derefter til CG.Peder Madsen var først ved Compu Game kom derefter til Egholm Automater. Han forlod senere Egholm Automater og startede PM Automater. Som kun eksisterede nogle år inden han solgte til Bent og søn.

Frits Buhl , som tidligere havde været ved Esbjerg Automater og Park Automater begyndte at arbejde ved Egholm i 1972. Han stoppede hos Egholm i 1984 og blev istedet visevært. I dag er han blevet pensioneret.

Peder Svenningsen var først ved Compu Game, blev så servicechef ved Egholm Automater. I 1984 vendte han så tilbage til Compu Game og blev produktionschef/servicechef. Senere købte han aktier i Compu Game. I 1991 solgte han sine aktier og forlod Compu Game. Hans startede et firma op "Fair Play" som lå på Malervej i Sædding. I starten med salg af tyverialarmer, senere spilleautomater. Desværre måtte han lukke firmaet i 2001. Peder fik herefter arbejde ved Midtjysk Automat Service

Gunnar Sørensen var også ved Egholm Automater. Han kom fra Park Automater, Bingo Automater, H.H. Automater, BE Automater, Svend Ulrik Mortensen til Egholm. Efter Egholm blev han ansat hos Midtjysk Automater, senere Spilorama og nu direktør for DAB."Esbjerg Automat Fabrik".
Esbjerg Automat Fabrik v/ Leo Dragomir Jensen (f.18-08-1906) . Som tidligere omtalt en søn af Leopold Jensen (f. 20-06-1876), som var restauratør ved Palads Hotel som for Tivoli restaranten.Leo`s søster Mary var gift med Basarens forpagter Niels Christensen. Hun drev endvidere Cafe Strandby som lå nederst i det dengang Strandbygade (nu Kongensgade-strøget) lige i porten over for hvor Esbjerg Automat fabrik senere kom til at ligge. Leo startede med spilleautomater fra Viggo Jessen`s cykelværsted ved Tivoli.

Senere flyttede de om i baggården ved det dengang "Strandbystrøget " - nu "Kongensgade". De startede i 1929, i de første år havde de eneret på at fabrikere automater. Men denne klasul blev der med rette protesteret over. Den blev så senere ophævet.

Leo Dragomir Jensen havde en bror som boede i New York. Måske derfor starterde de med som nogle af de første at importere musikbokse fra "The Rudolf Wurlitzer Compagny". De importerede Jennings enarmet, og med tiden gik de over til at importere Bally enarmet. B.la Quick draw, som de så selv senere byggede om til "Mustang". De lavede også en 5 øres maskine, hvor 5 øreren skulle trille hen over nogle søm. De lavede kun mekaniske maskiner.En automat af de lidt sjovere fra Esbjerg Automater. "De 3 små hjul" Leo Dragomir Jensen var ikke helt uden humoristisk sans, så bemærk lige at 3 Leo`er giver Jakpot. Endvider havde den også sine egne spillemærker "de 3 små hjul".De var også nogle af de første som oprettede en casino, og den kom til at ligge på den gamle hotel "Kongen af Danmark på Fanø. Esbjerg Automat Fabrik havde yderligere afdelinger i 4 andre byer.

Under krigen flygtede Leo Jensen til Sverrige efter at have været i klammeri med nogle tyskere på Palads Hotel i Esbjerg. Johanne Jensen og børnene flyttede over til svigerforældrene som boede i København. Her overtog Johanne Jensen senere dansestedet "Granada" på Axeltorv. Leo Jensen kom til København efter befrielsen og slog sig ned her.


  Værkføreren Viggo Jessen døde og efter hans død kom Bent Hansen til som værkfører. Han var en meget dygtig mand m.h.t det mekaniske.Senere fik Esbjerg Automat Fabrik også forhandling af Chinematic filmjukeboxe og Scopitone. I starten af 1960 fik man også en en afdeling i København, som lå i kælderen Ved Glypoteket 6 .Ved Glypoteket 6 fotograferet i dag år 2004.

Her fik Arne K. Nielsen (senere AKN) arbejde frelance. Senere blev han værkstedschef og var ansat indtil han i 1972 blev selvstændig. Arne fremhæver det gode sammenarbejde han havde med Leo Jensen. Han var meget glad for at arbejde sammen med ham. Arne var nok også en` af de få mennesker som Leo havde stor respekt for. Nogle gange hvor det var gået lidt vild for sig og Leo ikke var dukket op hjemme. Ringede Johanne Jensen og bad Arne sørge for at Leo indfandt sig i hjemmet igen. Så måtte Arne jo afsted, for at finde Leo og genoprette familie roen. En af de rimmelige sikker steder, hvor man kunne finde Leo var på Kakadubar.Leo betegnes som et meget humoristisk og glad menneske med stor charme. Han kunne slippe afsted med de mest utrolige ting. Men de store fine ting stod ikke altid til Leo, han kørte for det meste rundt i en rigtig gammel skrammet bil.Esbjerg Automater i København på Niels Brochgade.Flemming fra Kolding Automat Teknik blev ansat da firmaet var et par år gammel. Først var han der som arbejdsdreng senere som montør. Med tiden forlod han Esbjerg Automat Fabrik og startede "Sneum Automater" op. På et senere tidspunkt tilbød Egholm Automater ham at købe hans pladser og han kunne så starte ved Egholm Kolding istedet for.

Flemming havde stadig opstillings pladser ved siden af for sig selv, det accepterede Richardt Egholm. Senere da Eigild Frandsen overtog Egholm købte han Flemmings pladser. Eigild Frandsen og Flemming kunne ikke helt blive enige om det med at have pladser ved siden af Egholm. Så det endte med at deres veje skildes. Flemming forlod Egholm Kolding og startede op med "Kolding Automat Teknik". Hans plads ved Egholm Kolding blev overtaget af Gunnar Sørensen.

Frits Buhl som også har været ved Park Automater og Egholm har også været ansat ved Esbjerg Automatfabrik.Esbjerg Automat Fabrik.

Esbjerg Automatfabrik lukkede omkring 1979 og nogle af menneskerne herfra startede op i Norgesgade med EA som stod for elektroniske automater. Elektroniske automater var b.la ejet af Jan Petterson og Mogens Bahl (Leo Jensen`s søn).De havde endvidere også afdeling i Rødovre som blev leddet af Jan Petterson`s bror Erik.Leo Jensen startede senere med et firma hed "Leomat".Leomat lå Ved Glypoteket6 i København. Leomat blev senere opkøbt af "Byens Automater".

Elektroniske Automater.

Elektroniske Automater.Elektroniske Automater havde en afdeling i København og i Esbjerg. Det i Esbjerg blev kørt videre af folkene fra Esbjerg Automatfabrik. Den daglige leder var Mogens Bahl. Leo Jensens søn som oprindelig var arkitekt. Afdelingen i København blev kørt af Jan Pettersons bror Erik Petterson. På et senere tidspunkt blev det så til Vendcomatic, da Jan Peterson overtog firmaet . Jan Petterson som er en svensker som bor i Florida.Jan Peterson og Vagn Buchwald.

Vendcomatic var også i København på samme adresse som "Elektroniske Automater".

Vendcomatic.

05 Automater.

Efter yderligere nogle år købte Harry og Brian firmaet, nu fik det så navnet 05 automater. I 2003 valgte de så at sælge det til Spilorama. Brian fortsatte som koordinator her.

   

Brian Pedersen og Harry Pedersen.05 Automater.