Eksport Udland.

Er igang med at forsøge at finde lidt mere om maskiner som igennem tiderne
er blevet produceret til udlandet. Her har jo været Norge - Sverige - England
- Holland - Rusland - Schweiz - Tjekoslovakiet - Polen - Serbien.

Derfor vil jeg det næste stykke tid vise lidt automater og glas fra eksport udland.

Compu Game England 1980-1982 v. Peter Maccartney.

Hisgame i Valencia Spanien 1982 - 1984.
Bent H. Larsen fra CG var leder dernede.

Compu Game Norge. 2001-2003.