Sloth Andersen.

Mads Sloth Andersen som var født d.13 april 1914 i Hurup Sogn havde en is og konfekture kiosk i Bedsted i Thy .
Han fik næringsbrev hertil d. 9/5 1946.


Polet fra Sloth Andersen.

Efter anden verdenskrig købte flere driftige forretningsfolk brugte spilleautomater i Tyskland. De stammede fra
USA, hvor de gevinstgivende spilleautomater var blevet forbudt i mange stater. Tyskerne begyndte også selv at
bygge spilleautomater. En del af disse kom til Danmark og blev ombygget, så de kunne tage danske penge.

Hos Mads Sloth Andersen blev der opsat 2 spilleautomater i 1948. Mads Sloth Andersen blev også valgt ind i
bestyrelsen for "Dansk Automat Brancheforening. Sønnen Orla Sloth Andersen,overtog forretningen også han
har siddet i bestyrelsen af "Dansk Automat Brancheforening" endda af flere gange. Orla´s bror John arbejdede her sammen med Kristian.


Fra venstre Eigild Frandsen, Torben Jørgensen, Orla Sloth Andersen, Kim Elgaard og Tom Hansen.

Inden man begyndte at lave en´armede med elektronik, ombyggede de også spilleautomater hos Sloth Andersen.
De sidste de byggede om var frem til ca. 1980. En´ af de første spilleautomat som blev bygget hos Sloth Andersen
var en´ med et tysk Turaværk i. Den blev fremstillet i en bukket krydsfinerplade.Den kan ses på Bally museumet
i Sverige.Automat fra Sloth Andersen.

Nogle af de "lidt" nyere spilleautomater som de byggede om var:

CG`s og M&S´s "Compu Flash" som blev til Paris i sammenarbejde med Bell-Matic.

  
D. 1 juni 2010 blev "Sloth Andersen" overtaget af DK Automater (John Johansen), med i købet kom John Sloth Andersen som montør.

Se evt. DK Automater.