C.A.H.

C.A.H. som står for Carl A. Hansen blev startet i 1946. Oprindelig var det finmekanik firmaet beskæftigede sig med. C.A.H. har haft en meget bredt produktion, ligefra dele til kuglepenne til konfektionsmaskiner.

Carl A. rejste i sine unge år til USA, hvor han opholdt sig fra 1922 og til 1931. De fleste af årene var han soldat i den amerikanske hær, b.la. var han i en lang periode udstationeret på oversøiske baser. Efter hjemkomsten fra USA arbejdede han som maskinarbejder nogle år, hvorefter han startede som selvstændig med et fin mekanisk værksted.

Carl A. som han blev kaldt i daglig tale blev kaldt, var sine venners ven i disse ords bedste betydning. Han viste i det daglige hvordan man både kunne være konkurrent, kollega og ven, uden at disse begreber blev overfladiske.

Carl A. Hansen var far til Tom, Poul og Niels Hansen. Desværre døde Poul Hansen rimmelig tidligt(kun 32 år gammel). Carl A. Hansen havde også en del sammenarbejde med Jensen´s musikautomater. Senere Skandinaviens Automat Kompagni, og derefter fik de navnet DGA. (Dansk Grammefon Automater. Til Jensens musikautomater lavede de rammerne omkring glasset. Her blev især det gode venskab og sammenarbejde med Elo Reimer skabt.

En af de mennesker som Carl A. Hansen også havde en del sammenarbejde var Leo Dragomir Jensen fra Esbjerg Automater eller Esbjerg Automatfabrik. Det gode sammenarbejde endte da også med at de blev meget gode personlige venner. Tom fortæller om Leo, at han havde temmelig mange penge, men han elskede at køre rundt i en gammel skrammet bil.Denne lille sjove Sega Vest Pocket stammer fra Carl A Hansen venskab med Leo Jensen, hvor fra den oprindelig kommer. Den blev produceret af Sega omkring 1950 og er en form for kopi af Mills Vest Pocket.

I 1963 startede firmaet, som dengang var ledet af Carl A. Hansen, en afdeling med musikbokse og spilleautomater. Disse blev udlejet til Københavnske restauratører.

Tom Hansen er udlært finmekaniker i et firma som beskæftigede sig med fremstilling af kirugiske instrumenter. Han blev udlært i 1969. Derefter kom han til DGA (Dansk Grammefon Automater indtil 1970. De fik det så lavet sådan at Tom kom på kursus og ophold hos Bally i Reno i 4 måneder.Niels Ærboe og Tom Hansen fotograferet sammen på messen i Bella Centret 2005.

Niels Erbo Hansen arbejdede for DGA på Fyn, og bestyrede deres afdeling indtil 1983 hvor Wollamat opkøbte det. D.G.A Fyn var et selvstændigt A/S som var ejet af Elo Reimer, Curt Meier, Carl A. Hansen og Niels Ærboe Hansen. Niels forsatte som konsulent nogle år endnu.Tom Hansen på sit kontor december 2004 foran et blyindfattet vindue som var i hans fars gamle kontor ud mod gangen.

Tom har egenligt ikke forandret så meget, trods de mange år i branchen.Han havde også lige en lille sød historie om "gamle" dage. I mange år havde de "ældre" altid været på automat udstilling i Hanover. Så nu var de unge så heldige at de fik lov. De tog afsted med god mod på tingene, men alt udviklede sig ikke helt efter planen. Der var så sjov at være i Hamburg. Så de glemte tid og sted og festede og havde glade dage der. Hanover messen var ude af sind, men på sidste dagen gik det op for dem, at det nok ikke var så smart enda. Men heldet tilsmilede dem, de mødte nogle som havde været på messen og fik deres brochurer fra messen. Dem tog de så med hjem til de "ældre".

Alt var gået godt troede de, indtil de en dag blev råbt op i højtalerne på fabrikken, at de skulle stille på kontoret. De "ældre" havde fundet ud af, at de aldrig havde været på messen i Hanover. - - Senere kom det frem, at det desværre også tit var gået sådan for de "ældre", når de skulle på Hanover messe, de var også kun nået til Hamburg. Så de havde sat deres lid til at de unge bedre kunne komme derned.Fra C.A.H `s nuværende adresse Symfonivej 31.

D. 12 juli 1988 dør Carl A. Hansen og hans hustru kører firmaet videre ved hjælp Tom nogle år. Niels og Tom overtager firmaet efter Carl A. Hansen. Men det ender med at Tom Hansen overtager Niels´es del også. Da de flyttede til Symfonivej 31 blev den finmekaniske del solgt fra. Tom Hansen har valgt at bruge sin tid på opstilling af spilleautomater. Tom har sin dygtig montør Per ansat og i perioder hjælper sønnen Peter også til.

Fra indgangspartiet ved CAH.Tom Hansen er meget kendt for sit mange årige arbejde i brancheforeningen. Tom har i næsten 25 år siddet i bestyrelsen for brancheforeningen. Siden 1976 har han været foreningens markante formand. Efter eget ønske forlod han denne post i 1999. Han valgte at trække sig tilbage som formand og at koncentrere sig om C.A.H.Tom Hansen.

Tom Hansen fortæller at dengang han trådte til som formand, var brancheforeningen mere en selskabelig forening. Tom har altid været kendt som et stort selskabsmenneske. Dengang var der ikke så mange problemer med at drive spilleautomat firma.Tom Hansen.

Midt i 70`erne kom der et generationskifte i mange af virksomhederne.Der begyndte at komme forskellige problemer i branchen, og det fik som sådan branchen rystet sammen. Der kom et problem med BP Gastronik da de kom på banen. De monterede cafeteriaer og storkøkkener, men de begyndte også at sætte de nye TV spil op. Dengang var man virkelig bange i branchen og for at det skulle give branchen et knæk. Alle BP servicestationer blev boykottet indtil der faldt ro over sagen.Vagn Buchwald (tidligere medejer og direktør Compu Game, nu Gamagica) og Tom Hansen får en selskabelig dans.

1979 afholdte man DM i flipper og nu fik man Sø og Handelsretten på halsen. Man mente ikke at flipperne var behændighedsspil som det med præmien i form af en rejse var ulovligt. Der kom dog ikke andet ud af det en at det blev erklæret ulovligt. Men de forskellige problemer i branchen, blev branche foreningen omdannet fra at være en selskabelig forening til en faglig forening.Fra Tom Hansen afsked, hvor Torben Jørgensen og Kim Elgaard (DAE) giver en optrædning.
September 2006 opkøbte CAH det ældre "Nordisk Spilleautomat" af Ole Køj.